När du ska ha en tjur till dina kor finns det många saker att tänka på. Vi tar det stegvis:


1. Det ska vara en tjur

Ok, det kan vara lätt att raljera över, men alltför ofta hör vi talas om att man plockar ut en tjur ur en slakttjursbox för att ha att betäcka med. Då får man just en tjur och vet inget mera om den än att den kanske var den snyggaste/största/snällaste i boxen. Om tjuren i slakttjursboxen kommer från en avelsbesättning kan man vara helt säker på att det är en tjur som inte håller måttet för en avelstjur. Det finns ju en anledning till att den fanns i slakttjursboxen och inte såldes för avel av uppfödaren. En slaktfärdig tjur borde kosta åtminstone 18 000 kr - 20 000 kr. Lägg till några tusenlappar och du har betydligt större chans att få en tjur som fungerar som avelstjur!


2. Tjuren ska betäcka korna och de ska bli dräktiga

Ett självklart krav, men inte alltid en självklar egenskap. Det händer att tjurar har ont och inte vill hoppa. Det händer att tjurar är infertila. Om du köper en tjur av en seriös uppfödare byter denna ut din köpta tjur som inte fungerar mot en som fungerar och som i övrigt är så likvärdig som möjligt. Se bara till att hålla koll på tjuren och dräktighetsundersök korna och kvigorna i tid så att säljaren har möjlighet att ersätta tjuren i tid så dina kalvningar inte försenas ännu mera. En äldre tjur kan försäkras, men för en förstagångsbetäckare får man fråga uppfödaren om ersättningsgaranti.


3. Korna ska få kalvar

Alla dräktigheter resulterar inte i levande kalv. Men chansen blir mycket större om du ställer krav på tjuren du köper. I avelsvärdena är det värdet födelseindex (Fix) som visar om tjuren har stor sannolikhet att producera kalvar som har lätt att födas. Ett värde över 100 är bättre än genomsnittet för hela rasen. En tjur till kvigor bör absolut ha ett värde över 100, medan man kan göra avkall på det för äldre kor om det finns andra egenskaper som är önskvärda hos tjuren. Höga värden för Fix brukar vara svåra att kombinera med höga värden för tillväxt hos kalvarna.


4. Kalvarna ska växa bra

Bra avkommor som växer bra, antingen de ska förmedlas vid avvänjning eller födas upp på gården till slakt, är en viktig egenskap. I avelsvärdena är det produktionsindex (Pix) som talar om hur bra kalvarna efter tjuren kommer växa. Värden över 100 säger att kalvarna sannolikt kommer växa mer än genomsnittet. Högre siffror betyder högre tillväxt.


5. Det ska bli duktiga kor

Om du ska rekrytera hondjur efter tjuren är det värdet modersindex (Mix) du ska titta efter. Högre värde på (Mix) än 100 är positivt och visar på att tjurens kvigor kommer få lätt att kalva och ha gott om mjölk till sina kalvar.


Mer ingående beskrivning av avelsvärdena finns här.


6. Stambokföring ger mervärde!

Stambokförda djur har en känd härstamning och klarar de viktkrav som rasföreningen ställer för djuren. Det är en dokumentaiton att djuret du köper håller en viss kvalitet. Oavsett om du tänker stambokföra dina egna djur eller inte så tillför en stambokförd tjur din besättning lite mer än en tjur som inte klarar stambokföringskraven. Många slakterier betalar en extra peng för kalvar som har en far som är stambokförd.